NYT LIV TIL GÅRSDAGENS AVISER

Gårsdagens aviser får et nyt langt liv som celluloseisolering og bidrager dermed til at beskytte miljøet og klimaet. Climacell genanvender kun avispapir af høj kvalitet til produktion af isoleringen. Aviserne bliver trævlet og behandlet i store specialmaskiner og ender som bløde, dunede cellulosefibre, der har fremragende isolerende egenskaber både om vinteren og om sommeren.

Isolering mod sommervarmen

For at forstå, hvorfor det om sommeren forbliver relativt køligere under et loft, der er isoleret med celluloseisolering i modsætning til under et loft, der er isoleret med konventionel isolering, må man tage udgangspunkt i temperaturudviklingen på en typisk sommerdag. I løbet af dagen opvarmes tagfladen af solen og varmen bevæger sig mod husets indre. På grund af papirisoleringens enestående isoleringsevne kan denne temperaturudvikling bremses og forsinkes i en sådan grad, at varmen i mærkbart mindre omfang trænger ind i rummene. Selv om sommeren opnåes dermed en behagelig temperatur uden yderligere udgifter til driften af et klimaanlæg. I løbet af natten køler tagfladen af igen, især når himlen er klar, idet den afgiver varmen uadadtil. Således bliver tagkonstruktionen afkølet og temperaturudviklingen under tagkonstruktionen starter næste dag med samme udgangspunkt.

Isolering mod vinterkulden

Om vinteren ønsker husejere en behagelig og varm stuetemperatur, med det mindst mulige energiforbrug og tilsvarende lave omkostninger til opvarmning. Nye resultater viser, at det ikke kun er varmeledningsevnen, men i høj grad også den specifikke varmekapacitet, der har betydning for isoleringsevnen. Ligeledes spiller reduceret konvektion pga. øget tæthed i isoleringsmaterialet, en væsentlig rolle. Øget tæthed opnås ved mere komprimeret indblæsning og den særlige fiberstruktur, der findes i papirisolering. Ved kolde temperaturer udenfor, reduceres varmestrømmen indefra og der kan opnås en højere isoleringseffekt. (Denne fremgangsmåde kan forklare, hvorfor nutidens energispareberegninger er bagud ift. virkeligheden). Det er samme processer, der gør sig gældende ved kuldeisolering som ved varmeisolering, blot med omvendt fortegn. Det drejer sig om at sinke temperaturudligningen. Om vinteren vandrer varmen langsomt fra de dejligt opvarmede rum og ud, på varme sommerdage trænger varmen langsomt ind i rummene.