climacell "inside"

Kapillaraktiv indvendig isolering af papir som sprøjtes direkte på væggen og resulterer i et perfekt indeklima i eget hjem.

CLIMACELL "INSIDE", HVAD ELLERS?

En komplet isolering af bygningers mure udefra er ved mange ældre bygnigner ikke mulig eller ønskværdig. Flotte gamle facader af bindingsværk eller facader med stuk-dekoration, som skal bevares, kan umuliggøre en udvendig isolering. Når fredning af bygninger, klassiske facader eller lignende taler imod en isolering udefra, er den kapillaraktive invendige isolering fra climacell et godt alternativ. Den invendige isolering giver mulighed for at bevare den arkitektoniske mangfoldighed blandt bygninger med interessante facader og samtidig forbedre bygningernes isolering, hvormed energiforbruget og dermed energiomkostningerne reduceres og miljøet skånes mest muligt. Varmetab fra de ydre vægge kan reduceres med 50 - 70% ved at isolere indvendigt. Ud over reduceringen af omkostningerne til opvarmning, reduceres også risikoen for skimmelsvamp og andre fugtskader.

MONTERING DIREKTE PÅ VÆG

climacell „inside" sprøjtes direkte på væggene. Den særligt dertil udviklede cellfloc „Cobra Sprøjteteknik“ (CSS), fordeler de løse papirfibre jævnt på væggen, sammen med vand og en smule lim, hvor blandingen danner et homogent lag, der minder om filt. Isoleringslaget af papir bliver efter tørretiden pudset op med en naturlig ler- eller kalkpuds, som danner det afsluttende lag. Denne type montering efterlader ikke huller eller ridser/spalter, eksempelvis hvor overgange mellem vægge og gulv ikke er lige, som det ofte sker, når man i forbindelse med isolering monterer plader, fx gipsplader.

ISOLERING MOD KULDE OG VARME - TÆTHEDFUGTBESKYTTELSEBRANDSIKRINGLYDISOLERING - MILJØ